VÆRDIGRUNDLAG

Værdigrundlaget på Ørbækskilde bygger på en individuel anerkendelse af borgeren, samt respekt for borgerens specifikke baggrund, udfordringer og ressourcer. Vi respekterer, at behandlingen af vores borgere tager tid og kræver stor tillid i relationen. Vi vægter vores faglighed meget højt og den ligger dybt i vores kultur.

På Ørbækskilde har vi en gennemgående målsætning om at nære bæredygtige relationer til borgerens familie, netværk og system. Vi støtter borgeren i at have konstruktiv tilknytning til samfundet og i at blive i stand til med tiden at tage bedre ansvar for eget liv.

Vi arbejder med disse fire grundlæggende værdier:

Rummelighed – Faglighed – Respekt – Anerkendelse