DAGLIGDAGEN

Vores grundstruktur er en af de vigtigste redskaber i det miljøteraputiske behandlingsarbejde. Strukturen skal sikre at de basale behov opfyldes, så vi dermed kan have fokus på hovedopgaven, som tilrettelægges efter de ressourcer, der er til rådighed.

Den faste struktur og de tilbagevendende hændelser, har til formål at skabe forudsigelighed, genkendelighed, og tryghed omkring hver enkelt og for gruppen.

Vi støtter vores beboere i at opretholde en almindelig døgnrytme.

Hverdag
kl. 8.00-08.30 møder personalet ind og holder morgenmøde
kl. 8.30 -9.00 er der vækning af alle beboere og morgenmad
kl. 9.00 – 09.10 er der fælles morgenmøde, hvor der snakkes om, hvad der skal ske i løbet af dagen
kl. 9.10 – 11.30 er der forskellige aktiviteter, alt efter hvad dag det er
kl. 11.45 – 12.15 er der fælles frokost
kl. 12.30 – 13.00 er personalet til middagsmøde
kl. 12.30 – 16.00 er der forskellige aktiviteter alt efter, hvad dag det er
kl. 17.00 starter den, som har maddag med madlavningen i samarbejde med personalet.
kl. 18.00 er der fælles aftensmad
kl. 20.00 – 20.45 dokumenterer personalet for dagen
kl. 20.45 – 21.00 er der aftensmøde for personalet
kl. 23.00 siger nattevagten godnat og der skal være ro i husene

Weekend
I weekenden er der en løsere struktur, som giver mulighed for at besøge, – eller få besøg af familie og venner, udflugtsture, dyrke egne interesser osv.

kl.10 bliver alle vækket af personalet
kl. 12.30 afholder personalet middagsmøde, hvis vi ikke er afsted på tur.
kl. 17 starter forberedelsen af aftensmaden
kl. 18 er der fælles spisning
kl. 20-20.45 dokumenterer personalet for dagen
kl. 23.00 siger nattevagten godnat og der skal være ro i husene