KONTAKTPERSON

Når du flytter ind hos os, får du tildelt 1-2 kontaktpersoner.

Én af dine kontaktpersoner vil være til stede, den dag du flytter ind, så der fra start skabes en tryg relation. Herefter vil du have en kontaktpersonsamtale hver uge, hvor I snakker om din generelle trivsel og status på de mål, som er opsat af din sagsbehandler og dig selv.

Det er også én af dine kontaktpersoner der deltager i Statusmøder mm.