TILGANGE OG METODER

Med vores faglige tilgange og metoder understøtter vi vores beboere i at styrke udviklingen af selvforståelse, selvværd, finde gode og sunde mestringsstrategier og udvikling af almene og arbejdsmæssige færdigheder.

Et af grundelementerne på Ørbækskilde er, at vi arbejder med Miljøteraputisk tilgang.

Miljøterapi er en faglig tilgang på socialområdet, der tager udgangspunkt i viden om, hvilke fysiske og psykologiske livsbetingelser, man har brug for, for at kunne udvikle sig, eller komme sig efter en krise eller psykisk sygdom.

Gennem tryghed og genkendelighed får vores beboere med indre kaos, færdigheder, der gør dem i stand til at føle større tilfredshed med eget liv og formåen.

For os er den gode relation med beboerne altafgørende og de mødes med oprigtig interesse og med et ønske om, at kunne være den trygge base. Trygheden og tilliden er nødvendig for den enkeltes forudsætninger for at udvikle sig i behandlingsarbejdet.

Vores hus er indrettet hyggeligt og hjemligt og der er flere rum der giver god anledning til hyggeligt samvær.

Vi har en fast ugentlig grundstruktur, som sikrer at alle basale behov opfyldes. Grundstrukturen understøtter vores hovedopgave, og skal tilrettelægges ud fra de ressourcer, der er til rådighed.

Strukturen og forudsigeligheden bliver aldrig rigid. Men enhver afvigelse fra strukturen vil blive mødt med den miljøterapeutiske nysgerrighed og analyse, samt beboernes individuelle skemaer.

Vi benytter også Low Arousal (LA2) som er et praktisk og konkret redskab, som understøtter vores voldsforebyggende arbejde. Personalet anvender metoden i samarbejde med beboerne med både et inde fra perspektiv og et ude fra perspektiv, hvor man vurderer deres habituelle tilstand, og dermed forebygger trusler, vold og magtanvendelse. LA2 har også til formål at fremme beboerens trivsel og livsmestring – og give personalet de bedst mulige forudsætninger for at støtte beboeren ud fra et helhedsorienteret perspektiv.

Mentalisering, som vi også bruger, tager udgangspunkt i bl.a. at kunne fortolke og forstå egne og andres udtalelser og adfærd som meningsfulde på baggrund af indre mentale tilstande.

Vi på Ørbækskilde anvender vi terapeutisk massage, NADA-øreakupunktur og vi benytter os af isbad på egen matrikel