DOKUMENTATION

Hver sjette måned revurderes hver beboers handleplan. Det foregår på den måde, at beboerens aktuelle funktionsniveau scores ud fra de fem funktionsniveau-parametre mentalisering, central coherens, kommunikation, social kompetence og eksekutive funktioner. Så sammenligner vi resultaterne med den seneste scoring og den daglige dokumentation og sætter nye mål for den kommende udvikling.

Vi har fælles faglig supervision med en ekstern superviser én gang månedligt, hvor daglige udfordringer bliver vendt i en teoretisk kontekst. Disse supervisioner er med til at holde et skarpt fagligt fokus og afstedkommer en værdifuld og kontinuerlig refleksion over praksis.

Ørbækskilde bruger dagbogsprogrammet Sofus. Her arbejder vi ud fra handleplanerne §141 med at lave overordnede indsatsområder. Målsætningerne udarbejdes med beboerne, målsætningerne revurderes sammen med beboerne ca. hver 6. uge.
Personalet scorer løbende på den individuelle målsætning.