ØKONOMI

Takst i 2020 er kr. 2.807 pr. døgn inkl. beboerens egenbetaling og boligudgifter.

Opholdsbetalingen indeksreguleres årligt pr. 1. januar med KL’s fremskrivningsprocent.

Ørbækskilde
Privat bo,- behandlings- & udviklingstilbud
Riisvej 18 • 4540 Fårevejle

Tel: 5965 4569