ØKONOMI

Takst i 2022 er kr. 3.106,35 pr. døgn inkl. beboerens egenbetaling og boligudgifter.

Opholdsbetalingen indeksreguleres årligt pr. 1. januar med KL’s fremskrivningsprocent.