MÅLGRUPPE

Ørbækskilde er godkendt til anbringelser inden for §107 med det formål, at beboerne på sigt kommer ud i egne boliger.

Beboerne på Ørbækskilde er normaltbegavede unge og voksne fra 18 år og har typisk én eller flere diagnoser inden for områderne angst, personlighedsforstyrrelse, OCD, bipolar, skizofreni, autisme. Ofte er der tale om mennesker, som har været udsat for omsorgssvigt og familier, hvor der ses sindslidelser i familienetværket, måske i flere generationer. Vores beboere har ofte lang erfaring med det sociale og psykiatriske system.

Aktivt misbrug af hash, stoffer, alkohol eller andre euforiserende stoffer accepteres ikke.