MÅLGRUPPE

Beboerne på Ørbækskilde er normaltbegavede unge og voksne fra 18 år og har typisk én eller flere diagnoser inden for områderne angst, personlighedsforstyrrelse, OCD, bipolar, skizofreni, autisme. Ofte er der tale om mennesker, som har været udsat for omsorgssvigt og familier, hvor der ses sindslidelser i familienetværket, måske i flere generationer.

Aktivt misbrug af hash, stoffer, alkohol eller andre euforiserende stoffer accepteres ikke.