VI HJÆLPER DIG

Når du flytter ind på Ørbæskilde vil du opleve, at vi gør os umage med at sammensætte en hverdag, som passer til dig og dine specifikke behov og udfordringer. Du vil opleve, at de udfordringer, du har, ikke nødvendigvis er de samme, som andre beboere på Ørbæskilde. Derfor behandler vi alle forskelligt.

Som udgangspunkt bestræber vi os på at hjælpe dig med at skabe en hverdag med en sund og overskuelig døgnrytme. Du vil opleve en personlig udvikling, hvis formål på sigt er at kunne bo i din egen bolig.

Din første tid på Ørbækskilde

Al begyndelse er svær og al forandring er svær. Vi mennesker er tryghedssøgende og kan bedst lide at være i vante miljøer. Det kræver energi at falde ind blandt nye mennesker og i nye rammer.

Derfor vil du lige fra starten af dit ophold på Ørbækskilde være sammen med en eller få kontaktpersoner. Når du er klar til det, vil vi sammen lave en tryghedsvurdering og herefter udarbejde en handleplan, som kan danne ramme om, hvordan du bedst trives og udvikler dig og bruger Ørbækskildes muligheder. Herudover afklarer vi sammen, hvilke øvrige fagpersoner, pårørende eller andre personer, du og vi skal samarbejde med og evt. inddrage i dit forløb.

Gensidige forventninger

Vi håber og forventer, du følger husordenen på Ørbækskilde og tager medansvar og hensyn til Ørbækskildes øvrige beboere. At du har lyst til at flytte ind og er interesseret i din egen udvikling og sundhed, og at du deltager i det omfang, du formår og evner.

Til gengæld kan du som beboer regne med, at vi holder, hvad vi lover, er imødekommende og hjælper dig til at komme videre i livet.

Du støttes i forhold til at kunne være i sociale netværk, familie eller andre relationer. Du støttes i egen uddannelse og beskæftigelse og i det hele taget til de samfundsmæssige krav og udfordringer, livet bringer.