DOKUMENTATION

Hver sjette måned revurderes hver borgerens handleplan. Det foregår på den måde, at borgerens aktuelle funktionsniveau scores ud fra de fem funktionsniveaus-parametre mentalisering, central coherens, kommunikation, social kompetence og eksekutive funktioner. Så sammenligner vi resultaterne med den seneste scoring og den daglige dokumentation og sætter nye mål for den kommende udvikling.

Vi lægger stor vægt på den socialkonstruktionistiske tilgang i de refleksioner, der fører til nye handleplansmål. Vi har fælles faglig supervision af psykolog hver 14. dag, hvor daglige udfordringer bliver vendt i en teoretisk kontekst. Disse supervisioner er med til at holde et skarpt fagligt fokus og en afstedkommer en værdifuld og kontinuerlig refleksion over praksis.

Ørbækskilde bruger Dagbogsprogrammet Sofus. Her arbejder vi ud fra handleplanerne §141 med at lave overordnede indsatsområder. Målsætningerne udarbejdes med beboerne, målsætningerne revurderes sammen med beboerne ca. hver 6. uge. Personalet scorer løbende den individuelle målsætning.

Ørbækskilde
Privat bo,- behandlings- & udviklingstilbud
Riisvej 18 • 4540 Fårevejle

Tel: 5965 4569