METODE

På Ørbækskilde har vi en socialkonstruktionistisk opfattelse af relationer, systemer og kommunikation. Denne videnskabsteoretiske optik sætter sit aftryk i alle vore faglige overvejelser og beslutninger – helt fra handleplan til praksis. Metodisk arbejder vi narrativt og med skærpet fokus på anerkendende tilgang.

I hverdagen koncentrerer vi os om at udvikle borgerens livskompetencer hen imod mere selvstændighed med udgangspunkt i 5 funktionsniveaus-parametre, nemlig: mentalisering, central coherens, kommunikation, social kompetence og eksekutive funktioner. Hvert funktionsniveaus-parameter er beskrevet med individuelt udviklingspunkt i borgerens pædagogiske handleplan.

Medarbejderne og ledelse har i fællesskab sat mål for hvert funktionsniveaus-parameter ved først at score borgerens nuværende funktionsniveau og dernæst fastsætte mål og metode for, hvordan borgeren kan rykke sig og fremtidigt score højere på skalaen.

Ørbækskilde
Privat bo,- behandlings- & udviklingstilbud
Riisvej 18 • 4540 Fårevejle

Tel: 5965 4569